Posts Tagged ‘живот’

П Р А К Т И Ч Е С К И П Р И Л О Ж Е Н И Я

Така номерологията може да ви
помогне във вземането на правилни решения

Кратко въведение

Наистина това е факт, начина по който се изразяваме, нашите главни
референции са тясно свързани с числата, с количественото определение.