Posts Tagged ‘желанията’

Интимното число

Гласните букви ни дават представа за вътрешния мир на личността. Това е
областта на желанията, мотивациите, латентните способности, както и на
емоционалните и “афективни” преживявания

Анализ на личността

Започнете с изучаване на вашето собствено, бащино и фамилно име. Така
ще ви бъде по-лесно да разберете нюансите на обясненията, които ще ви бъдат
предоставени.