Posts Tagged ‘енергия’

Есенция

Есенция 22: сега е момента да овладеете ситуацията, но ако не го сторите
пазете се от последиците. Непоследователност, небрежност и грешки ви водят
директно към провал. Борете се с тенденциите към ексцесии и нервно напрежение.
Понякога извън материалните или юридически проблеми може да се очакват сериозни
блокажи във всички области.

Здравето – Персонална година 5

През година 5 енергията е добра. Тенденции към надценяване на
възстановителните сили.