Posts Tagged ‘Дуализъм’

Дуализъм

Когато две идентични числа се пресичат в един и същ период се говори за
дуализъм. Този аспект има негативна “вибрация”.