Posts Tagged ‘Годишната графика’

Годишната графика

Ето как трябва да се разположи графиката на годишното изучаване.