Posts Tagged ‘воля’

Сантиментален живот – Персонална година 6

Характерни черти: добра воля. Честна любов. Хармония и равновесие в чувствата, но в нови условия.

Път на живота 1

Роля на новатор или ръководител.
Понякога завидно социално положение или известност. Организация, по-скоро
реализация, отколкото изпълнение.