Posts Tagged ‘влияние на буквата’

Циклите на буквите

Изхождайки от буквите, които съставляват името и фамилията е възможно
да се извършат годишни прогнози