Posts Tagged ‘вдъхновение’

Работата – Персонална година 5

Повишени изисквания към качеството. Нови центрове на интересите. Желание за образование и за натрупване на още опит, за да
надскочите самите себе си.

Работата

Характерни аспекти: вдъхновение, въображение, нови идеи, желание за
подобряване на условията на труд

Реализация 2/11: вдъхновение, идеал

Изгодно обединение. Следете за равновесието и избягвайте крайностите,
в противен случай падането ще бъде тежко. Адаптирайте се към едно развитие,
белязано от контрасти.

Път на живота 2/11

Борба и борбеност, но същевременно неочаквана помощ.
Амбициозни проекти или усилия с цел постигане на солидно и дълготрайно
уравновесено положение.