Posts Tagged ‘букви’

Метод на интерпретация

Преди рождения ден на 13 юни е цикъл 2: с персоналната година 8, този
цикъл показва сключването на професионален или финансов контракт, както и
напредък в някоя конкретна област, но да се внимава от удари на съдбата.

Циклите на буквите

Изхождайки от буквите, които съставляват името и фамилията е възможно
да се извършат годишни прогнози