Posts Tagged ‘балансиран бюджет’

Парите – Персонална година 8

Характерни аспекти: усилия. Смелост. Кураж. Практичен дух. Различен вид
инвестиции, които най-често са плодотворни. Влагане на капитали също е възможно.
Покупки (тези покупки понякога може да се окажат излишно разточителни, дори
пищни… и без стойност).