Posts Tagged ‘астрологичния дом’

Влияние на астрологичния дом – Персонална година 3

Финансово споразумение. Благоприятно развитие на един
процес или на спор, решаващ се по съдебен или административен път.

Влияние на астрологичния дом – Персонална година 2

Отрицателни незадоволителни връзки. Тайна и усложнена любов. Близък
човек е болен, възможни са посещения в болници.