Posts Tagged ‘Астрологически домове’

Астрологически домове

Дом 1: предприемаческа дейност. Статут на предприятието. Имидж. Оценка
на развитието му.