Posts Tagged ‘астрологичен дом’

Влияние на астрологичния дом

Енергични усилия за подобряването на физическото и морално здраве.
Установяване на контакт (сделки) с колектив, дружество или обществена
институция. Вероятно сключване на договор.

Месечните цикли

Всеки от тях може да бъде символизиран
посредством едно число, което ще отразява съдържанието на този месец.

Преминаване през астрологичните домове

Едновременно с цикъла на рождената дата, ние сме подложени на влиянието
на преминаващия астрологичен дом