Posts Tagged ‘асоциация’

Реализация 2: сътрудничество, обединение, асоциация

Търсене на съюз.
Втора и трета реализации: нужда от уравновесяване на емоционалния живот
и връзките си (обединение, асоцииране или обратното)