Posts Tagged ‘Анализ’

Анализ на предизвикатествата, реализициите и цуклите

Тази реализация не е кармична. С жизнен път 6 съгласуването е постигнато
и тази реализация позволява едно голямо отваряне, противно на цикъл 4, който я
ограничава.

Анализ на личността

Започнете с изучаване на вашето собствено, бащино и фамилно име. Така
ще ви бъде по-лесно да разберете нюансите на обясненията, които ще ви бъдат
предоставени.