Архив за ‘ЦИКЛИТЕ’

Цикъл 9

Търсене на простор. Нужда да бъде полезен, или да учи и да поднови
обучението си. Пътуване, бягство от действителността.

Цикъл 8

Баланс във всяко отношение. Непоклатимо здраве. Понякога
възникват проблеми от материално естество, които накърняват стабилността.

Цикъл 7

Доста спокоен и ведър период благоприятстващ учението,
изследванията, пътуванията. Нужда от самостоятелност и по-тесен контакт с
природата

Цикъл 6

Уважаване на стойностите и на корените. Нужда от сигурност,
но труден избор. Влечение към съюз и понякога естетични и артистични дарби.

Цикъл 5

Добър тонус и енергия. Понякога блокиране, блуждаене, несигурен
живот. Изострено нервно напрежение.

Цикъл 4/22

Значителни постижения, откъдето понякога и широка известност. В известни
случаи – екстравагантност и загуба на контрол.

Цикъл 4

Закъснения и бавно изпълнение. Препоръчва се
предпазливост в материалния живот и при сделките.

Цикъл 3

Цъфтящ емоционален живот, при условие, че
способства за цялостно стабилизиране. Тенденция към прахосване, а понякога и
към непостоянство на финансите.

Цикъл 2/11

Множество битки. Да се избягват чисто материалните
цели. Понякога склонност към ексцесии, проблеми с нервите.

Цикъл 2

Понякога проблеми в съвместната дейност или в семейството.
Нестабилно материално положение. Разочарование от емоционални връзки.