Архив за ‘ТАБЛИЦИ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ’

Творчески потенциал – потенциал на реализиране и реализация

Известност и популярност при условие, че отдавате предимство на
личностните взаимоотношения както в работата си така и извън нея

Път на живота ( жизнения път )

отваряне към комуникациите от международен характер или
към големи общности. Положително развитие, при условие, че не губите почва и
привилегировате диалога, както вътре така и вън от работата си.

Общ синтез

Има желанието и изискващите се качества, за да
пътува или преговаря с чуждестранни партньори. Най-накрая нейните творчески
възможности са един стойностен елемент, който съвсем не трябва да се подценява.

Нивата на изразителност

Тя има способността да се реализира конкретно и да
завършва проектите си, благодарение на 6 букви в нейното физическо ниво.
Менталното ниво е добре представено с 5 букви.

Кармична таблица – анализ

Числото 5: необходимост от движение и промени. Тенденция към
нестабилност. Учението и пътуването спомагат за установяване на едно равновесие
в живота й.

Синтез на интимното число

За щастие, нейното чувство за респект към
близките и известна доза прозорливост спомагат за контролиране на възможни
крайности в поведението й.

Синтез на числото на Израза

Емоционална натура, свръхчувствителна. Идеалистка, порив към абсолюта.
Внимание да не се откъсне от реалността.

Анализ на Мари – Пиер

Интимен живот: разсъдливост, чувство към анализиране. Интровертна. Чувство за приятелство. Необходимост от бягство от ежедневието. Въображение. Тенденция към песимизъм.

Първата гласна

Първата гласна в името показва черта от интимния характер на частния живот. Тази от фамилното име показва доминираща черта в характера в социалния живот.

Инициалите

Числото 7: вътрешен аспект. Разсъдливост, оригинални идеи. Прозорливост.