Архив за ‘Персонална година 8’

Влияние на цикъла на рождената дата – Персонална година 8

Цикъл 1: финансов успех и постижения. Положително професионално развитие.
Инвестиции. Несигурни сделки или спорове (понякога придружени с процеси).

Влияние на домовете – Персонална година 8

Дом 12: Законови проблеми (спорове, конфликти, противопоставяне).
Финансови несгоди (данъчни, банкови). Следете добре здравето си!

Здравето – Персонална година 8

Като цяло вашата енергия ще бъде отлична, въпреки промените присъщи на
година 8.

Парите – Персонална година 8

Характерни аспекти: усилия. Смелост. Кураж. Практичен дух. Различен вид
инвестиции, които най-често са плодотворни. Влагане на капитали също е възможно.
Покупки (тези покупки понякога може да се окажат излишно разточителни, дори
пищни… и без стойност).

Сантиментален живот – Персонална година 8

Характерни аспекти: разумност. Равенство. Чувство за равновесие.
Присъствие на вътрешен импулс. Доверие и вяра.

Работата – Персонална година 8

Професионалната дейност може да има доста положително развитие и то
бързо, ако започнете тази година в добри условия.

Общ климат – Персонална година 8

Повече от всяка друга година, годината 8 ви дава импулси да развиете
собствения си творчески потенциал, като реализирате конкурентни ваши проекти.