Архив за ‘Персонална година 6’

Влияние на цикъла на рождената дата – Персонална година 6

Благоприятен период за балансиране на
емоционалния живот, което обаче може да бъде влошено от възобновяването на
стари нерешени проблеми и които трябва да се разрешат паралелно.

Влияние на астрологичния дом – Персонална година 6

Успехи в творческата дейност (артистична, естетическа). Помощ и
поддържане от прекия антураж (от хора, близки в работата или в частния Ви живот,
банката, висшата иерархия, родители и т.н.).

Здравето – Персонална година 6

Препоръчва се здравословен начин на живот. Установете нови правила в
живота си, дори само като превантивна мярка.

Парите – Персонална година 6

Ще направите разходи, за да подобрите начина си на живот и най-вече ще
повишите комфорта си.

Сантиментален живот – Персонална година 6

Характерни черти: добра воля. Честна любов. Хармония и равновесие в чувствата, но в нови условия.

Работата – Персонална година 6

Пълен разцвет на творческите сили.

Общ климат – Персонална година 6

Домашното огнище, децата мобилизират най-много вашето внимание.