Архив за ‘Персонална година 5’

Влияние на циклите на рождената дата – Персонална година 5

Цикъл 1: неочаквани събития с бързо развитие. Оформяне на проекти.
Нервност и прибързаност.

Влияние на астрологичните домове – Персонална година 5

Дом 1: творчески проекти и благоприятна търговска дейност. Повишаване
на енергийния потенциал. Нови сили.

Здравето – Персонална година 5

През година 5 енергията е добра. Тенденции към надценяване на
възстановителните сили.

Парите – Персонална година 5

Рисковете, обаче трябва добре да бъдат огледани, всяка безумна спекулация би могла да има лоши отражения (контролирайте и управлявайте вашите импулси и прибързани реакции).

Сантиментален живот – Персонална година 5

Вдъхновението има повече свобода несъмнено и ви тласка към подновяване и освежаване, да живеете по друг начин, особено по отношение на новите връзки, които създавате в семейната среда.

Работата – Персонална година 5

Повишени изисквания към качеството. Нови центрове на интересите. Желание за образование и за натрупване на още опит, за да
надскочите самите себе си.

Общ климат – Персонална година 5

През година 5 ще срещнете различни хора и по принцип се създават нови приятелства.