Архив за ‘Таблица за интерпретация’

Персоналните месеци

Бавни “вибрации”, рутинни и трудни. Спадане на енергийния Ви тонус. Не
обходимо е да се организирате и да следите внимателно за текущите сделки.
Избягвайте поемането на рискове.

Влияние на цикъла на рожденната дата – Персонална година 9

Цикъл 9: изживяване на някои нерешени стари проблеми. Спорове,
конфликтни ситуации, разочарования и трудности в личния ви живот. Благоприятен
период за външни контакти и комуникации с чужбина.

Влияние на домовете – Персонална година 9

Дом 12: криза, депресия, душевно страдание. Съмнения и отчаяние.
Необходимо е повече проницателност при отношенията ви с другите. Избягвайте
всякакви важни решения. Възможни са контакти с някои обществени организации.

Здравето – Персонална година 9

Инфекциите и нарушаване в обмяната на веществата са рисковете, присъщи
на година 9.

Парите – Персонална година 9

Характерни аспекти: размисъл, съобразителност, хитрост. Печалба може да
се очаква най-вече във връзка с чужбина. Риск от загуби или големи разходи, дори
фалит. Приключване с някои начинания или на стари сделки.

Сантиментален живот – Персонална година 9

Семейството, близките, приятелите ще изискват много преданост и
самоотверженост.

Работата – Персонална година 9

Характерни аспекти: навън, чужбина. Проектите ви са напълно застрашени.
Добри успехи, ако дейността ви е свързана с държавни учреждения, или с клиенти.

Общ климат – Персонална година 9

Положителна “вибрация ” в емоционалната сфера. Добре е да се
опитате да овладеете тази тенденция. Всичко, което се отнася до чужбина не
попада в тази сметка и не би трябвало да срещне съпротива.

Влияние на цикъла на рождената дата – Персонална година 8

Цикъл 1: финансов успех и постижения. Положително професионално развитие.
Инвестиции. Несигурни сделки или спорове (понякога придружени с процеси).

Влияние на домовете – Персонална година 8

Дом 12: Законови проблеми (спорове, конфликти, противопоставяне).
Финансови несгоди (данъчни, банкови). Следете добре здравето си!