Архив за ‘РЕАЛИЗАЦИИТЕ’

Реализация 1: индивидуалност

Необходимост от
избор на собствения път на развитие. Да разчита само на себе си.