Архив за ‘РЕАЛИЗАЦИИТЕ’

Реализация 9: универсалност

Да се обърне по-специално внимание на крехкия и
нестабилен емоционален живот; нужда от по-интензивно отдаване на другите или
на някакъв идеал, понякога в ущърб на самия себе си или на близките си

Реализация 8: материално реализиране

Правилно
използване на енергията. Утвърждаване на името. Избухливост, особено по
отношение на едно по-консервативно обкръжение.

Реализация 7: Познания

Доста ограничен личен живот, но приятелствата са многобройни. Понякога
затваряне в себе си или телесни проблеми.

Реализация 6: отговорности

Доминира брачния съюз: понякога се стига до развод,
когато животът в семейството пречи на реализацията. Добро професионално
израстване при положение, че е направен правилен избор.

Реализация 5: промени

Подходящ момент за
постигане по-голяма самостоятелност. Нови интереси, пътуване

Реализация 4/22: майсторство, високо изпълнение

Понякога опасност от претоварване или “пресилване”.
Емоционалния живот често пъти е пожертван.

Реализация 4: работа, изграждане

Избягвайте поемане на
рискове, които заплашват стабилността Ви, независимо в коя област.
Във всеки случай изисква се сериозна работа.

Реализация 3: творчество, комуникации

Стремете се да избягвате разпиляването и разсейването. Понякога
нестабилен емоционален живот. Контролирайте разходите.

Реализация 2/11: вдъхновение, идеал

Изгодно обединение. Следете за равновесието и избягвайте крайностите,
в противен случай падането ще бъде тежко. Адаптирайте се към едно развитие,
белязано от контрасти.

Реализация 2: сътрудничество, обединение, асоциация

Търсене на съюз.
Втора и трета реализации: нужда от уравновесяване на емоционалния живот
и връзките си (обединение, асоцииране или обратното)