Архив за ‘ПЪТЯ НА ЖИВОТА’

Път на живот 9

В някои случаи живот извън стандартните норми, дори извън някои правила.
Трудно намира своето място. Тенденция към прекомерно емоционално и психическо
напрежение.

Път на живот 8

Често пъти среща затруднения да постигне баланс между различните области
в живота си. Стреми се към създаване на комфорт и материална обезпеченост. Пази
равновесието в семейството.

Път на живота 7

Понякога успехите са изненадващи. За някои, това е жизнен път на самота
и уединение, на изучаване, на изследвания, на спиритуалност или далечни
пътувания. Природната среда спомага за развитието (полето, планината, морето
и т.н.).

Път на живота 6

Бракът, семейството, домашното огнище
са задължителната основа за успеха в живота. Често добър търговски нюх и
интереси в областта на естетиката или изкуството.

Път на живота 5

Импулсивни и крайни реакции. Необмислените и рискови
постъпки понякога се наказват строго. Необходимост от запазване на известна
независимост в емоционално, професионално и материално отношение.

Път на живота 4/22

В идеалния случай попадащите в тази група достигат до способността
да се владеят и реализират значими проекти с обществена стойност

Път на живота 4

Във всяка област трябва да се преодоляват пречки и
задължения. Въпреки всички превратности в живота, успява отново да стъпи на
крака.

Път на живота 3

Променливо
финансово състояние. Да се избягват необмислени решения, въпреки шансовете.
Доста енергия, но с тенденция за разпиляване.

Път на живота 2/11

Борба и борбеност, но същевременно неочаквана помощ.
Амбициозни проекти или усилия с цел постигане на солидно и дълготрайно
уравновесено положение.

Път на живота 2

Важна роля играе приятелството.
Постоянно търсене на сигурност на всички нива.