Архив за ‘ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА’

Анализ на предизвикатествата, реализициите и цуклите

Тази реализация не е кармична. С жизнен път 6 съгласуването е постигнато
и тази реализация позволява едно голямо отваряне, противно на цикъл 4, който я
ограничава.

Предизвикателства и здраве

Предразположение към психосоматични проблеми. Понякога токсикомания. Инфекции.

Предизвикателство 8

Поука: да се реализира с усилие и постоянство, без да губи чувство за
баланс, за честност и справедливост.

Предизвикателство 7

Поука: да се научи да вярва на себе си и на живота.

Предизвикателство 6

Поука: подпомагай хората около теб, без да ги задушаваш, доказвай им, че
им вярваш, отстранявайки съмненията и безпокойствата.

Предизвикателство 5

Поука: избягване на крайности и прекомерно разнообразие. Постигане на
свободата си, без да се накърнят интересите на другите.

Предизвикателство 4

Поука: да се структурира и изгради, доказвайки винаги присъствие на
открит дух.

Предизвикателство 3

Поука: търсене на балансирани творчески дейности и интерес към останалите.

Предизвикателство 2

Поука: да се положат усилия с цел постигане на по-добри и балансирани
връзки и отношения.

Предизвикателство 1

Урок: развиване на самоконтрола и овладяване на жизнения път.