Архив за ‘ПОЛЕЗНИ ИНДИКАЦИИ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА’

Смекчени съотношения

Главните числа 2/11 и 4/22, изживяни като такива, имат превъзходство над
другите числа. Те се налагат от самосебе си. На това ниво на изследване, те не се
вземат под внимание при сравненията.

Среща на числа

Когато две числа се пресичат в един и същи период

Дуализъм

Когато две идентични числа се пресичат в един и същ период се говори за
дуализъм. Този аспект има негативна “вибрация”.