Архив за ‘АНАЛИЗ НА ЦИКЛИТЕ НА ЖИВОТА’

Интерпретация на циклите в жизнения път

Описание на предизвикателствата като се обърне по специално внимание на
главното от тях. Главното предизвикателство кармично ли е или не?

Графика на пътя на живота

За да се улесни обяснението на смисъла на различните цикли, реализации
и предизвикателства в жизнения път, препоръчително е следното представяне във
вид на таблица.

Изчисляване на предизвикателствата

Съществува едно главно предизвикателство, което трябва да се
превъзмогне по време на целия живот, както и евентуално две малки
предизвикателства.

Изчисление на четирите реализации в живота

Това е сумата от месеца и годината на раждане, приведени към число в
границите от 1 до 9, като отново не се забравя съществуванието на водещите
числа.

Изчисление на трите жизнени цикъла

Рождения ден се свежда до едно число между 1 и 9, с наличието евентуално
на водещите (главните) числа 11 и 22

Изчисляване на пътя на живота

Съветваме ви да извършите двете операции, особено когато общото е 2 или
4; така бихте могли да откриете наличието на едно водещо число, което не винаги
се появява и при двете изчисления.