Архив за ‘Нумерология’

АНАЛИЗ НА ПОД – ЧИСЛАТА

Когато редуцирате една сума от 1 до 9, независимо от операцията,
отбележете сумата. След това при интерпретирането вие може да я имате пред вид.
Под-числата не са без влияние и то – на всички етапи и стадии на изследването -
от числото на израза до персоналните години, минавайки през числото на
реализацията, пътя на живота, циклите на реализация.

Номера на телефона

Запишете всички цифри от номера на интересуващия ви телефон и ги сведете
от 1 до 9

Номер на улицата

Приведете към едно число от 1 до 9 номера на вашата улица (или на коя да
е друга улица или път)

Номер на банковата сметка и на кода на кредитната карта

Интерпретация

Регистрационен номер на колата

добри вибрации, въпреки някои малки повреди, които понякога са
необясними

Сведенията от досието или от кандидатския формуляр

Те могат да ви подскажат изхода на вашите
постъпки и кандидатура.

Астрологически домове

Дом 1: предприемаческа дейност. Статут на предприятието. Имидж. Оценка
на развитието му.

Творчески потенциал – потенциал на реализиране и реализация

Известност и популярност при условие, че отдавате предимство на
личностните взаимоотношения както в работата си така и извън нея

Път на живота ( жизнения път )

отваряне към комуникациите от международен характер или
към големи общности. Положително развитие, при условие, че не губите почва и
привилегировате диалога, както вътре така и вън от работата си.

Преходни букви

Натиск и напрежения във всички направления. Поемане на задължения и
необходимост да се обръща внимание на близките. Да се следи отблизо здравето.
Добър период за учение и за преподавателска дейност, но също и за пътуване в
чужбина.