Архив за ‘Новини’

Цифрите и периодите на шанс

Някои характерни цифри често пъти се оказват индикатори на вашите
шансове. Това са жизнения ви път, първата реализация във вашия път на живота
(деня плюс месеца на раждането), рождения ден и числото на изразителност.

П Р А К Т И Ч Е С К И П Р И Л О Ж Е Н И Я

Така номерологията може да ви
помогне във вземането на правилни решения

Персоналните години – дефиниране на проекти и цели

Завършване на операциите с положителен или
отрицателен резултат.

Път на живота ( жизнения път )

отваряне към комуникациите от международен характер или
към големи общности. Положително развитие, при условие, че не губите почва и
привилегировате диалога, както вътре така и вън от работата си.

Общ синтез

След като отбелязахте различните параметри и обработихте ниво по ниво
данните сега, вие разполагате с необходимите елементи да извършите един добър
синтез.

Кармична таблица

Най-накрая отбележете оставащите числа. Извършен е синтез, имащ връзка
с ключовите числа на основното изследване.