Цифрите и периодите на шанс

Цифрите и периодите на шанс

Някои характерни цифри често пъти се оказват индикатори на вашите
шансове. Това са жизнения ви път, първата реализация във вашия път на живота
(деня плюс месеца на раждането), рождения ден и числото на изразителност.
В случая с Мари – Пиер Берневал, тези цифри са следните:
– път на живота 6 (от 33 до 24).
– първата реализация в живота 1 (19)
– ден на раждане 4 (от 13)
– число на изразителност 7.
Когато едно и също число, се появи два пъти или повече, то е очевидно с
приоритет.
Мари – Пиер трябва следователно да залага “а приори” върху цифрите 6, 1,
4, и 7 или още 6, 24, 33, 1, 19, 4, 13 и 7.
Може в зависимост от вдъхновението, да комбинира базовите цифри и да
прибави (събере) например цифрата на своя път на живота с тази на
изразителността (6 + 7 = 13; 33 + 7 = 40; 24 + 7 = 31), първата реализация и
изразителността (1 + 7 = 8; 19 + 7 = 26), или още своята рождена дата и числото
на изразителността ( 4 + 7 = 11; 13 + 7 = 20).

Периодите на шанса

Едно просто изучаване на жизнения път позволява лесно да открием
периодите на шанса.
Път на живота 1: от 23 юли до 23 август, като използваме за
предпочитане числата 1, 10, 19 и 28 от месеца. Месеците януари и октомври са
също така подходящи.
Път на живота 2: или 2/11: от 22 юни до 22 юли, играейки за предпочитане
на 2, 11, 20 или 29 от месеца. Да не се подценяват месеците февруари и ноември.
Път на живота 3: от 23 ноември до 21 декември, или от 19 февруари до 20
март, играейки с предпочитание с числата 3, 12, 21, и 30 на месеца.
Път на живота 4: от 23 юли до 23 август, или от 21 март до 19 април,
като за предпочитане са датите 4, 13, 22 и 31 от месеца.
Път на живота 5: 21 май до 21 юни или от 24 август до 23 септември,
играейки с предпочитане на 5, 14 и 23
Път на живота 6: от 20 април до 20 май, както и от 24 септември до 23
октомври, играейки с предпочитане на числата 6, 15 и 24 от месеца.
Път на живота 7: от 22 юни до 22 юли, играейки с предпочитание на
числата 7, 16 и 25 от месеца.
Път на живота 8: от 22 декември до 18 февруари, играейки за предпочитане
на 8, 18 и 26 от месеца.
Път на живота 9: от 21 март до 19 април, както и от 24 октомври до 22
ноември, давайки предимство на числата 9, 18 и 27.
Шансовете са още по-големи, когато цифрата, получена при събирането на
числото на израза и датата, която сме избрали дава резултат като например
следните числа: 5, 7, 17, 19 или 21.

Пример:

За едно лице с число на израза 9, ще си зададем въпроса, дали датата 18
октомври 1996 година ще му донесе някакъв шанс? Нека да сметнем: 1 + 8 + 1 + 0
+ 1 + 9 + 9 + 6 = 35 = 8, тоест 8 + 9 = 17 което е числото на успеха. Лицето би
трябвало да пробва своя шанс именно на тази дата. Преди да предприемете нещо
важно, правилно е да проверите вашия персонален ден, неговата есенция и да
изучите получената цифра чрез събиране на числото на изразителност и избрания
ден, привеждайки сумата към 1 до 22 (за да разберете значението на това число,
консултирайте таблицата на есенция на стр. 150). Най-сетне не подценявайте
персоналния ден, който ще ви съветва относно добрите изгледи за успех във вашето
начинание. Да се движите в унисон с числата, означава да флиртувате с успеха,
когато се противопоставяте на тяхната посока, може да очаквате само
разочарования.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Цифрите и периодите на шанс”

  1. 3achieving says:

    1phonograph…

Leave a Reply