Номер на улицата

Приведете към едно число от 1 до 9 номера на вашата улица (или на коя да
е друга улица или път)

1: активност и движение
2: силно улеснени промени и контакти
3: доста разпилян социален и семеен живот
4: семейния ви живот е строго планиран, липса на фантазия
5: много движение, опасност от промяна на жилището
6: пълноправен семеен живот
7: чувство за изолираност. Спокойствие. Евентуално монотонност.
8: добро място за сделки, търговия и печалба въобще.
9: повтарящи се отсъствия. Място за съвети и срещи.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Номер на улицата”

  1. 1sedition says:

    3convulsion…

Leave a Reply