АНАЛИЗ НА ПОД – ЧИСЛАТА

Когато редуцирате една сума от 1 до 9, независимо от операцията,
отбележете сумата. След това при интерпретирането вие може да я имате пред вид.
Под-числата не са без влияние и то – на всички етапи и стадии на изследването -
от числото на израза до персоналните години, минавайки през числото на
реализацията, пътя на живота, циклите на реализация.
Под-числата, които започват логично с 10 стигат до 99. След това число,
извадете стотицата (или стотиците) и запазете само остатъка. Така например
общото 124 ще отговаря на под-числото 24.

Интерпретация

10: по-скоро успешно развитие, с върхове и падове. Пътувания.
11: сила. Енергия, която изисква канализиране. Превъзходство и налагане
над другите. Изисквания. Силови отношения, борби, противопоставяне, което в края
на краищата се заплаща.
12: риск от грешка в избора или посоката. Разрушаване на илюзиите.
Разочарование от някакво приятелство или на връзки. Необходимост да докажете
своята проницателност. Понякога ще имате здравословни проблеми.
13: хиперчувствителност, една дама, един жест са достатъчни дълбоко да
накърнят интереса към познанията, към човека въобще, към астрологията. Трябва
да умеете понякога да се отказвате от някаква ситуация, за да успеете да вървите
напред. Бърза трансформация към ново стабилно състояние.
14: неравномерна енергия. Нестабилност, импулсивност, които имат нужда
от регулиране. Периоди на блокаж или на застой, сменящи се доста бързо с
промени. Налага се да се търси равновесие.
15: цялостна и страстна натура. Чувствата доминират разума, откъдето
понякога възникват “задушаващи” ситуации. Необходимост от комфорт, дори от лукс
или привързаност към материалността. Възможно е появата на шансови положения.
Изисква се да управлявате вашите инстинкти или зависимости, за да прогресирате,
тъй като в противен случай ви очакват блокажи и понякога дори някаква фаталност.
16: размисъл и усет към аналитичност. Необходимо е да се изразявате или
по-пълноценно да контактувате. Вашата критичност понякога е много висока. Нужда
да живеете в някаква друга среда или да се развивате по друг начин – нещо което
понякога се осъществява от възникването на някаква колкото неочаквана, толкова и
радикална промяна (брутално проваляне на някакъв замисъл, скъсване на връзка,
дори злополука). От този момент вашия живот започва на друга основа.
17: усет към конкретно изпълнение и продуктивност. Ние “стъпваме отново
на краката си”, независимо какво ще се случи. Във всяко отношение ви очаква
балансирано състояние. Доминира известен шанс или някаква протекция. В процес на
уреждане е една трудна ситуация или някакво конфузно положение.
18: налага се да се канализира голямата емоционалност. Въображение и
гадаене. Идеалистична и абсолютизираща натура. Проява на качества на
интуитивност, дори на пророчество. Под влияние сте на илюзиите. Честа поява на
комплицирани или конфузни ситуации: лъжи и предателство. Необходимост от
съпротивление на създалото се положение и от възстановяване чувството ви за
реалността.
19: силна енергия и необходимост от действие. Усет за управление и
инициативен дух. Творчество. Любов към красивото.
Лични успехи; конкретизиране на амбициите. Тенденцията към разгулен
живот и към егоцентризъм, изисква овладяване.
20: внимание и чувствителност към близките. Чувство за партньорство и за
съпружески задължения. Това число показва едно подновяване на живота ви или едно
прераждане, които позволяват да забравите миналото. Понякога доста бързо
издигане, неочаквано дори, но благодарение на помощта или на поддръжката на
други хора.
21: облекчени комуникации. Пътувания. Творчество. Усещане за щастие.
Положително развитие на вашите проекти във всички области, но избягвайте
лесните решения или разпиляването на усилията ви.
22: мощни конструктивни аспекти. Амбиции с високи цели. Кариеризъм и
продуктивност. Понякога може да настъпят големи и силни блокажи в персоналното
ви развитие или пък несъвместимост на проектите ви. Откриване и ориентиране към
чужбина. Внимавайте за нервите си.
23: забележителна подкрепа. Напредък. Излъчване на енергия.
24: Необходими пожертвования. Емоционално напрежение. Задължения.
25: блокажи. Нужда от размишления, работа върху себе си. Обучение.
Развитие към медицината или медицинското обслужване. Да се следи здравословното
състояние.
26: да се постигне уравновесеност. Борби.
27: страдание. Трябва да отдадем много от себе си на другите.
28: противоречие. Конкуренция. Персонално развитие и напредък с цената
на големи усилия и воля.
29: емоционално напрежение. Проблематични връзки. Добри възможности за
творческа дейност (издателска, писане).
30: комуникации. Успехи. Шансове.
31: успехи, благодарение на подобрена производителност и положени
усилия.
32: благоприятно развитие във всички насоки.
33: хармония. Любов. Плодовитост.
34: пречки. Блокировки. Понякога овладяване на положението или
неочаквани успехи.
35: положително развитие. Избягвайте разпръснатостта.
36: добри резултати. Успешни пътувания. Творчество.
37: благоприятни моменти за създаване на приятелство, за литературно
творчество или за художествена дейност… Ще имате подкрепа и помощ.
38: динамична форма на трудности в организирането ви. Неудържима
действеност. Подкрепа от жени.
39: облекчени комуникации. Емоционални или лични проблеми. Опасности от
разочарование или от подвеждане.
40: ограничителни аспекти. Изолираност.
41: лична висока производителност. Напредък за сметка на вложени големи
усилия. Значителни промени.
42: нужда да обслужвате други хора или близки. Задължения и
отговорности. Важно място ще заеме семейството ви или къщата.
43: изолация или трудност за свързване с други. Ще понесете някои вреди
следствие дейността на други лица.
44: здравина, мощ. Успех в някое конкретно начинание.
45: промени във вашето развитие. Напрегнати лични връзки.
46: равновесие и напредък. Власт. Понякога “вибрация” ограничаваща в
личния ви живот.
47: положително развитие. Шансове
48: противоречия и борбеност. Нестабилно състояние. Спорове.
49: загуба на чувството за реалност. Липса на стабилност. Нужни са
някои промени във вас, за да постигнете по-стабилно положение.
50: вдъхновение. Адаптивност. Голяма подвижност.
51: бърз напредък. Бъдете предпазливи при проблеми във взаимоотношенията
си.
52: конфликтни положения. Нестабилност. Овладейте склонноста си към
ексцесии. Напрегнати отношения с жени.
53: улеснени промени. Пътувания. Легални спорове. Понякога е възможна
нестабилност в състоянието ви.
54: трудност да спазвате някои ваши ангажименти. Опозиция. Налага се
внимателно да действате.
55: Вълнообразна линия на развитие. Напредък и спадове. Възможен успех,
при условие, че овладеете положението.
56: пререкания с близки (семейство, партньор).
57: пътувания. Преговори. Преразглеждане на споразумения. Наложително е
овладяването на импулсивността ви.
58: рискове на всички нива (злополука, парична загуба).
Избягвайте крайните дейности
59: пътуване. Международни контакти. Слаб стабилитет. Наложително
избягването на крайности, разумни действия.
60: тяжест. Задължения. Сърдечни проблеми.
61: подобряване или изясняване след един тежък и конфликтен период.
Повишени отговорности. Любов.
62: положително развитие. Задоволителен духовен живот. Равновесие.
63: съгласие. Хармонично развитие. Успех, благодарение на вашето
внимание и съобразителност.
64: поемане на някакви задължение и разходи. Риск от неправилно
осъждане. Добре размишлявайте преди да действате.
65: нервно напрежение. Изморителна дейност. Пазете уравновесеността си.
66: преданност. Необходими пожертвования или отстъпване. Тежки “вибрации”.
67: неочаквано развитие, било към добро или към лошо. Опасност от
злополуки.
68: променлив и нестабилен материален живот. Напрегнати отношения с
другите.
69: доста напрегнати и бурни сърдечни връзки. Шансове.
70: изследователска дейност, учение с добри резултати. Напредък или
дори успехи.
71: успехи, въпреки някои пречки.
72: добре проведени търговски преговори. Неочакван успех, но с помощта
на други. Напрежения в личния ви живот или пък една изненадваща среща.
73: творчество. Изследвания. Успехи. Опасност от разпиляване.
74: Овладяност. Съгласие. Успешни начинания.
75: оригинално развитие, понякога неочаквано. Изненадващ съюз.
Пътувания.
76: виж 67.
77: Напрежения. Противоречия. Блокаж. Понякога риск от злополука.
78: вълнуващи аспекти. Успехи в сделките.
79: Лични проблеми. Разочарование или загуби, независимо в коя област.
80: солидни проекти. Амбициозни постижения и изпълнения. Борбеност.
81: напредък по конкретен проект. Емоционални напрежения.
82: виж 38.
84: добри изгледи за сделките и кариерата ви.
85: виж 58.
86: виж 68
87: виж 78
88: мощна енергия, но която изисква доброто канализиране в противен
случай, риск от дисбаланс.
89: материални или финансови грижи, но с възможност за подкрепата на
други хора.
90: хуманизъм. Преданост. Всеотдайност при внедряването на ваши проекти.
Понякога изключително висока творческа способност.
91: вътрешна еволюция, но с цената на страдания.
92: виж 29
93: виж 39
94: виж 49
95: виж 59
96: трудности в личния ви живот. Тежки отговорности. Прекъсване и
скъсване на споразумения или връзки.
97: трудности, но не непреодолими.
98: виж 89
99: Необходима във всичко проницателност. Рискове от заблуда и от
злоупотреба.
Ние можем вече да направим някои допълнения в анализа на темата Мари -
Пиер Берневал.
Число на изразителност 7 (от цифрата 106), или 15 (9 + 7) Това ни
показва, че това лице е склонно към разсъждение и има усет към аналитичност.
Необходимо е още повече да се изразява и комуникира. Понякога е много критична.
Нуждае се от смяна на начина на живот или от поемане на нов път, нещо което в
крайна сметка води до радикална и неочаквана промяна. (проваляне на някакъв
замисъл, брутално, скъсване дори опасност от злополука). Животът отпочва на нова
основа. Интимно число 9 (от 45). 45: Промени в развитието. Напрегнати лични
връзки.
Число на реализация: 7 (от 61), 61: подобряване или изясняване след
един тежък или конфликтен период. Повишени отговорности. Любов.
Път на живота: 6 (от 24).24: Необходими пожертвования. Емоционално
напрежение. Задължения.
Продуктивен цикъл: 4 (от 13).13: свръхчувствителност, една дума, един
жест са достатъчни да ви разстроят дълбоко. Интерес към познания, към човека
въобще, към астрологията. Трябва понякога да учи да се откаже от някаква
ситуация или връзка, за да успее да върви напред. Бърза трансформация с цел
ново стабилно състояние.”
И т.н….

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “АНАЛИЗ НА ПОД – ЧИСЛАТА”

  1. 3donated says:

    3referee…

Leave a Reply