Сведенията от досието или от кандидатския формуляр

Всеки от нас предприема или ще предприема някакви административни
стъпки; всеки е получавал формуляр със сведения, номерирано, съставено от
множество цифри или комбинирани букви. Те могат да ви подскажат изхода на вашите
постъпки и кандидатура. Не е безполезно да прецизирате предвижданията в тази
област като съпоставите номера на вашето досие с вашия персонален ден.

Пример:
Референцията (справката) D 96 – 5263 L се превежда по следния начин:

D 96 – 5263 L
52633 = 38 = 11 = 2

Развитието на това досие следователно, ще се преведе чрез числото 2.

Интерпретация

1: бързо и положително развитие
2: развитието често е негативно, сроковете – неблагоприятни.
3: благоприятно развитие.
4: бавно развитие с неудовлетворителни резултати. Досието може също така
да се потули или загуби.
5: бързо развитие. Резултати общо взето положителни.
6: колебание и несигурност. Развитието е по-скоро положително, но често
пъти за сметка на отстъпки.
7: срокове и спънки, но като цяло резултати са положителни.
8: развитието е бързо и резултатите са задоволителни, особено доколкото
се отнася до един кредит или до финансова сделка.
9: много успешно развитие, истински шансове. Понякога резултатите са
дори неочаквани.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Сведенията от досието или от кандидатския формуляр”

  1. 1innings says:

    2philanthropy…

Leave a Reply