Регистрационен номер на колата

Пример

8 7 9 2 H P 7 5
8 7 9 2 8 7 7 5 = 53 = 8

Интерпретация

1: добра вибрация
2: риск от повреди или леки злополуки.
3: добри вибрации
4: проблеми с механиката (мотора е доста капризен)
5: добри вибрации за пътуване. Опасности от леки удари и увреждания на
колата.
6: опасност от злополуки.
7: добри вибрации, въпреки някои малки повреди, които понякога са
необясними.
8: внимавайте за кражби (на колата, на радиото и т.н.) Обърнете
по-голямо внимание на колата.
9: добри вибрации за пътуване на големи разстояния. Продължителен живот
на колата.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply