П Р А К Т И Ч Е С К И П Р И Л О Ж Е Н И Я

Числата ни преследват през целия ни живот и дори на пръв поглед в най-
дребните и невинни действия и жестове, по доста изразителен начин за тези, които
си направят труда да ги наблюдават и тълкуват. Така номерологията може да ви
помогне във вземането на правилни решения, както и да ви даде точни или учудващи
обяснения за различни страни от ежедневния ви живот, както доказват следващите
приложения.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply