Номер на банковата сметка и на кода на кредитната карта

Препишете номера на вашата сметка или на вашия код на банковата ви карта
и го приведете към едно от числата от 1 до 9.

Интерпретация

1: активно движение
2: тенденция към загуба
3: големи разходи
4: ограничени проблеми
5: тенденция към печалба
6: финансова отговорност
7: спокойни финансии
8: отлични финансии
9: последователни печалби и загуби

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Номер на банковата сметка и на кода на кредитната карта”

  1. 1obsequies says:

    1combining…

Leave a Reply