Астрологически домове

Дом 1: предприемаческа дейност. Статут на предприятието. Имидж. Оценка
на развитието му.
Дом 2: финансова структура. Недвижими и движими имущества. Мениджмънт.
Дом 3: търговски живот. Преглед на състоянието. Рекламна дейност.
Професионална подготовка на персонала.
Дом 4: Социалният периметър. Сградният фонд.
Дом 5: творчески проекти.
Дом 6: Социален живот и управление на трудовите ресурси.
Дом 7: конкуренция. Партньорство. Процеси.
Дом 8: финансиране и инвестиции. Дългове.
Дом 9: международни връзки. Импорт, експорт.
Дом 10: репутация на предприятието. Политика на развитие. Големи
проекти.
Дом 11: клиентела. Външни връзки.
Дом 12: противоречия. Блокажи. Проблеми в ръководенето.

You can leave a response, or trackback from your own site.

3 Responses to “Астрологически домове”

 1. 1adaptor says:

  2conditioning…

 2. Астрологически домове | Нумерология | Институт за френска астрология says:

  Twitter Proxy…

  I found a great……

 3. Астрологически домове | Нумерология | Институт за френска астрология says:

  Unlimited Proxies…

  I found a great……

Leave a Reply