Циклите на годината

Цикъл 1: напредък. Развитие. Понякога остра конкуренция. Ще имате
главоболия и неприятности от юридически характер.
Цикъл 2: нови проекти. Понякога трудни сделки. Проблеми с партньора.
Преразглеждане на някои решения.
Цикъл 3: развитие на сделките и операциите. Инвестиции. Проблеми в
процес на уреждане. Успехи.
Цикъл 4: стагнация. Блокажи. Статуквото е задържано. Не се очаква фалит.
Преразглеждане на организацията на труда.
Цикъл 5: промени (от политическо или структурно естество). Нови
инициативи и сделки.
Цикъл 6: работа в областта на управлението на човешките ресурси и в
организацията на предприятието. Стремете се да постигнете баланс във всички
сфери.
Цикъл 7: експанзия в ограничени размери. Да се изберат най-оптималните
решения за бъдещата ви дейност. Провеждане на професионална подготовка,
стажантски курсове. Опитайте се да повишите мотивацията на персонала.
Цикъл 8: финансов прогрес. Следете наличните пари в оборот. Банкови и
инвестиционни преговори. Ще имате някои проблеми в случай на лошо ръководство.
Цикъл 9: работите в една доста тежка обстановка. Противоречия.
Разочарование от прогнозите. Добро развитие в чужбина.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Циклите на годината”

  1. 3rawhide says:

    1accessing…

Leave a Reply