Персоналните години – дефиниране на проекти и цели

Година 1: дефиниране на проекти и цели. Отпочване на някои мероприятия.
Връщане към целите и инициативност.
Година 2: променливо развитие. Търсене на партньори, на асоцииране
(начало или преосмисляне на съществувание). Чести спънки или закъснения.
Година 3: добри контакти. Разширение на търговската мрежа. Развитие на
търговската ви политика.
Година 4: структуриране и преструктуриране. Възможни притеснения от
административен или юридически характер. Внимавайте при подписването на договори
или съглашения и избягвайте поемането на каквито и да било рискове.
Година 5: промяна. Нов етап в развитието и нови области на дейност.
Пътувания, реклами, благоприятни изложби. Понякога може да се очаква доста
експанзивно развитие.
Година 6: ударението е поставено върху престижа на марката и социалния
живот в предприятието. Да се обърне по-добро внимание на управлението на
човешките ресурси. Подновяване на офисите или преместване в нови. Подобрение в
изделията и услугите.
Година 7: нужна е равносметка. Забавяне на темповете при изпълнението на
сключените вече сделки. Избягвайте да поемете нови важни ангажименти.
Година 8: добра реализация в практиката. Конкретизиране на проектите и
целите. Завишен годишен оборот. Понякога проблеми с банката – кредитор или
намаление на стокооборота.
Година 9: край на цикъла. Завършване на операциите с положителен или
отрицателен резултат. Отпочване на работа с чужбина или на нови (населени)
места. На първо място обърнете внимание на трудовите колективи, на хуманитарните
проблеми във вашето предприятие и се постарайте да намерите добро разрешение.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply