Творчески потенциал – потенциал на реализиране и реализация

Число 1: управление. Зрялост. Нововъведения. Инициативност и
предприемачество. Амбиция да се наложите.
Число 2: партньорство, асоциации. Възможност да развиете мрежа за
дистрибуция. Контакти с привилигирована клиентела.
Число 3: комуникации. Творческа дейност. Разкриване на търговски
качества и добри обществени връзки. Сигурно развитие при условие, че управлявате
добре и не разпилявате силите си в различни области.
Число 4: организация и конструктивност. Благонадеждно управление.
Солидно укрепване в работата. Сигурна стабилност, но внимавайте с
ограниченията.
Число 5: способност за преобразования, за промените и за адаптиране към
пазара. Гъвкави структури и патентни възможности. Разнообразни насоки на работа.
Осигурена експанзия при добра организация.
Число 6: чувство за отговорност, умение за ръководство на хора и за
постигане равновесие. Добри изгледи за внедряване и пласмент на ваши продукти и
услуги. Производство, търсещо добър естетичен вид и имидж.
Число 7: възможности за изследователска и проучвателна дейност.
Оригиналност. Специфичност на подходите. Постоянен напредък и подобрение.
Сигурен успех при положение, че преценките ви са точни.
Число 8: продуктивност и амбициозни постижения. Динамично развитие с
бързи темпове. Понякога ви очаква впечатляващ успех, но при условие, че сте
направили правилен избор и добре ръководите бизнеса.
Число 9: способност за разширение на комуникациите и рекламата.
Преследвате международни цели, непрекъснато развитие на структури и мрежи. Успех
от голям мащаб. Известност и популярност при условие, че отдавате предимство на
личностните взаимоотношения както в работата си така и извън нея.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply