Числото на изразяване (на израза)

Това число е свързано с пасването на характерите и се проявява в
отношенията в ежедневния живот. Еднаквите числа на изразяване показват наличието
на напрежение. Ако числата на израза не съвпадат, а
интимните числа съвпадат, това сочи едно постоянно съперничество между двете
същества, които въпреки всичко остават неделими…

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply