ПРИДРУЖАВАЩ АНАЛИЗ

Като представим две теми във връзка помежду им имаме възможност да
определим шансовете за разбирателство между две личности, които имат общи
проекти или някоя обща област в живота им.
Това изследване се отнася до два главни аспекта: сърдечното
разбирателство (съюз, фамилни отношения…) и професионално разбирателство
(сътрудничество, асоцииране).
Приближете числата на изучаваните личности и интерпретирайте отношенията
между тях, пост след пост. За да погледнете сравнителните таблици за числата
(стр. 162) извършете това допълнително и съвместно изследване, точка по точка.
Веднага ще уточним, че най-важните елементи за едно (добро) разбирателство са
интимното число, числото на израза и числото на пътя на живота.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply