Интимното число

Интимното число е свързано с дълбоко и деликатно разбирателство, с
вродена симпатия, с любовно привличане на двете личности. В идеалният случай
еднаквите интимни числа показват едно отлично душевно разбирателство. Тогава не
е нужно да се консултират сравнителните таблици, тъй като в този случай не
съществува негативна двойнственост. Интимните числа, които не са в съгласие
просто напомнят, че между тези две личности винаги ще съществуват необясними
напрежения.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Интимното число”

  1. 1illustrated says:

    1phantasy…

Leave a Reply