Преходни букви

A: Промяна. Ново развитие. Издигане. Творческо вдъхновение.
B: Колебание, съмнение. Двойнственост, раздвояване. Изгоден случай,
който би могъл да промени стандартната организация. Доминиращи са личните ви
връзки. (щастливи или проблемни).
C: Облекчени комуникации: изразяване. Период на прогресиране, на
проектиране и на изясняване. Добри емоционални аспекти. Понякога очакване на
рожба в семейството.
D: Периодът е подходящ за градивност, за реализация, за преустройване.
Да се наблюдават финансиите. Избягвайте рискове. Конкретни и логични решения на
проблемите. Ограничения в някои области.
E: Промяна, смяна на квартира, пътуване. Развити комуникации. Избягвайте
крайностите при несигурните решения. Напредък в професията и в печеленето на
пари.
F: Отговорности и адаптиране. Търсене на сигурност в живота е
облагоприятствано. Периода е неблагоприятен за женитба или за създаване на
домашно огнище. Избор или някакво решение в кариерата ви. Сделки с недвижими
имоти.
G: Изгодни случаи и шансове за прогресиране и за подобрение на вашето
положение. Подходящ момент за печалби. Понякога борба и противопоставяне или
пък заблуда, но тези състояние най-често са преодолими.
H: Развитие в материалната и финансова сфера. Еволюцията е нестабилна
и колеблива. Да се правят избори само след задълбочен анализ.
I: Натиск и напрежения във всички направления. Поемане на задължения и
необходимост да се обръща внимание на близките. Да се следи отблизо здравето.
Добър период за учение и за преподавателска дейност, но също и за пътуване в
чужбина.
J: Да се търси независимост и да се реализират нови проекти и замисли.
Прогресиране в работата или в сделките. Повече отговорности и риск от юридически
проблеми.
K: Изненадващ напредък, с бързи темпове. Контакти и подкрепа от
влиятелни личности. Внимавайте с импулсивността си и бъдете за уравновесеността
на личните връзки.
L: Промени във взаимоотношенията ви, създаване на изгодни контакти.
Благоприятни пътувания. Вашите творчески способности са добре оценени.
Внимавайте с ангажиментите и с понякога грешните решения. Необходимо е да
овладеете самоконтрола.

M: Период на изграждане. Щастлив изход от проблемите. Добър аспект за
работата. Прогнози за стабилен живот. “Завой”, който трябва добре да обмислите.
Възможна нова сърдечна връзка. Еволюцията ви ще бъде негативна, ако не действате
градивно.
N: Промени, пътувания, изменения, или напускане на жилище. Еволюция, а
приори, цветуща, но с някои рискове от нестабилност, особено по отношение на
връзките ви или на чувствата. Следете здравето си и внимавайте при пътуванията
(понякога злополука).
O: Добър период за семейството, връзките ви или къщата. Нарастване на
доходите ви и напредък в сделките. Възможни са печалби. Рискувате да загубите
поради небрежност или домашни проблеми.
P: Нараснал престиж или власт. Нужно е повече обмисляне. Не говорете
много за своите проекти. Избягвайте чисто материални цели. Таен любовен живот в
някои случаи. Опасност от разпиляване на силите. Следете здравето си!
Q: По-добра ситуация или финансово положение. Подобряване на условията
на живот. Вълнение или неочаквани събития. Следете за общото си състояние.
R: Ще поемете отговорности и ще се отдадете изцяло на задълженията си.
Благоприятно развитие в областта на обществената дейност или на задграничната
ви работа. Понякога проблеми с едно любовно увличане. Фамилния ви живот и
връзките с другите са доста напрегнати. Следете здравето си. Внимание във
финансовата област.
S: Шанс и вдъхновение. Реализация при добри условия във всяка насока.
Успехи в начинанията ви. Понякога малшанс и проблеми от емоционален характер.
T: Решителен период (подписване на контракт, съглашение, обединение).
Положително израстване и отминаване на трудностите. Понякога, объркване и
трудност при взимане на решения.
U: Голяма активност и разрастване на бизнеса. Развитие към по-широки
хоризонти или към нови такива. Доминиращи са душевните ви изживявания; понякога
раждане в семейството или друго благоприятно и неочаквано събитие. Но все пак
остават за решаване някои сърдечни проблеми.
V: Период за работа и изграждане улеснения при сделки с големи компании,
общности или държавата. Пътуване по море или с презокеански кораб. Понякога
необмислени проекти, и дори провал.
W: Бързи промени и бурен живот. Избягвайте дългосрочен ангажимент във
всяка област. Рискове от измама или от кражба. Добър период за промени или
пътуване.
X: Подобрение на начина на живот благодарение на вашата настойчивост,
кураж и воля. Не ви се предлагат улеснения отвън. Сърдечният ви живот е доста
напрегнат. Налага се да поемете някакви задължения. Загуба в статута, в
престижа, или трудни условия.
Y: Обмисляйте задълбочено и докажете прозорливостта си при вземането на
решения или в избора. Във всички области е необходим професионализъм. В противен
случай риск от загуби в сделките или трудности в поддържането на стабилно
икономическо положение. Добър период за пътуване, за излизане сред природата,
за следване или за почивка.
Z: Нови положителни условия за живот. Успехи, пътувания. Представят ви
се изгодни случаи да напреднете в работата си. Докажете, че сте способен да
действате разумно, за да избегнете тежките последствия. Този период е почти
незасегнат от душевните ви преживявания. Избягвайте арогантността и
нетърпеливостта.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply