Персонални дни

Персонален ден 1

Ден за отпочване на някакво начинание или дейност от личен интерес.
Благоприятен момент за контакти с вашите началници и въобще с висшестоящите.
Обсъждайте всичко, което считате за важно. Планирайте и проектирайте.

Персонален ден 2

Ден за сътрудничество, за работа в екип или в сдружение. Докажете, че
сте съобразителен и дипломатичен. Добра изненада или разочарование. Избягвайте
важните сделки. Може да имате проблеми от сърдечен характер или в отношенията
ви с околните. Възможна среща, непланирана (любовна, приятелска). Чести
закъснения или ограничения.

Персонален ден 3

Ден за изразяване на вашето мнение и за комуникации. Предприемане на
контакти, писане, телефониране, направете някакви постъпки, пътувайте.
Благоприятен момент за приятелски сбирки, за отмора и за развлечение. Лесно
може да установите нови връзки. Избягвайте разпиляването на сили в различни
области и ексцесиите.

Персонален ден 4

Дни за работа и за поставяне в ред на вашите дела.
По-добре не поемайте ангажименти не започвайте нова работа. Този ден е
благоприятен за извършване на домакински работи и за подреждане на
кореспонденцията или счетоводството ви. Редът и разумът са доминиращи аспекти
в дейността Ви.

Персонален ден 5

Ден, благоприятен за пътуване, за преместване и за обмяна с външни
субекти. Възможност за водене на преговори, за проучване, за намиране на нови
идеи, да сътворите нов проект или да убедите една аудитория. Една сантиментална
или приятелска среща може понякога да ви поднесе изненада. Връзките обаче рядко
се оказват трайни; избягвайте импулсивноста, нервността, предпазливостта.

Персонален ден 6

Ден на отговорност и адаптиране. Работата или семейството може да бъдат
източник на грижи и да Ви създават някои проблеми; докажете, че може да
изглаждате нещата. Денят е подходящ за събрания, приеми, но е препоръчително да
избягвате пътуване. Добри изгледи за творческа дейност в артистичната или в
естетическата област. Ще успеете да изтъкнете качествата на някакъв продукт или
услуга. Въздържайте се да отпочнете някаква процедура или да влезете в конфликт с
друго лице. Понякога този ден е ключов за свързване или пък обратното.

Персонален ден 7

Ден за размишление, за сдобряване или почивка. Благоприятен ден за
интелектуална дейност, за анализиране и за успокояване. Чести закъснения в
изпълнение на задачите или дори пълното им блокиране, но могат да се родят
оригинални идеи, открития, понякога много благоприятни шансове. Избягвайте
конкретни сделки или финансови афери. Необходима е поне минимум почивка.
Добре ще бъде да отстъпите малко от позициите си.

Персонален ден 8

Ден за уреждането на икономически и финансови въпроси. Имате достатъчна
енергия за начални стъпки в реализирането на някакъв проект. Значителна доза
борбеност ще Ви помогне да завършите добре сделките или пък да се наложите в
едно трудно начинание. Да се избягва арогантното поведение. Възможности за
успехи, при положение, че преценката е била правилна. Понякога ден на
противоборство или непредвидени проблеми. Внимавайте с пътуванията и със
спортната си дейност.

Персонален ден 9

Ден за привършване на задачи, за приключване на дейност или за
комуникации. Този ден предразполага да отделяте повече внимание на другите
по един или друг начин. Денят е благоприятен за вдъхновението ви, за контакти
с различни групи, за преподавателска дейност или за ръководене. Контактите с
чужбина, както и пътуванията са добре дошли. По-добро е да не предприемате нещо
ново или важно; време е по-скоро да привършите отпочнатото. Внимавайте в личните
си отношения, които понякога са твърде експанзивни.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply