Персоналните месеци

Персонален месец 1

Силна вибрация. Нови начинания. Повишена енергия. Смелост и
инициативност. Трябва да действате и да се наложите. Този месец е благоприятен
за започване на някаква дейност или на някаква важна стъпка. Периодът е
благоприятен за търсене на подкрепа, на съчувствие, на работа и на капитали
(реализации с банки, администрация, данъчни органи, директор,
собственик и т.н.).
Разчитайте преди всичко на себе си. Персонално повишение и развитие или
предвижване на някакъв проект. Понякога ще се почувствате малко изолиран.
Ключови дати през месеца: 9, 18, 27

Персонален месец 2

“Вибрации” на подчинение, по-активни, ако под сумата е 11.. Променлива
енергия. Нервна умора. Необходимост от адаптиране към събитията препоръчва се
повишено внимание и дипломатичност. Този месец е благоприятен за контактите
(приятелство, сделки), при условие, че не ги пресилвате. Близки пътувания,
покупко-продажби, отмора и развлечения, ако е възможно. Опитайте се да избегнете
сключването на някаква сделка. Опасни спекулации и съдебни процедури.
Понякога неочаквано уреждане на нещата или добра изненада. Периода е
подходящ за създаване на сърдечни, семейни връзки (хармонични най-вече).
Ключови дати през месеца: 8, 17, 26.

Персонален месец 3

Активна вибрация. Разцвет. Непостоянна енергия. Опасност от вълнения.
Да се избягват разсейването и разпиляването на силите. Месецът е благоприятен
за изразяване и комуникации. Някои спорове и проблеми са на път да бъдат
разрешени. Любовта и приятелството са доминиращи. Ще получите с лекота помощ
от близки и ще имате добри шансове. Възможни са командировки до близки места,
предприамене на нови начинания, сделки и изгодни спекулации. Може да се обсъждат
въпроси с адвокати, съдии, функционери или фина ?
Избягвайте крайностите, както и съмнителните сделки!
Ключови дати са: 7, 16 и 25.

Персонален месец 4

Бавни “вибрации”, рутинни и трудни. Спадане на енергийния Ви тонус. Не
обходимо е да се организирате и да следите внимателно за текущите сделки.
Избягвайте поемането на рискове. Месеца е подходящ за работа и строителство.
Понякога блокаж, закъснение и ограничения. Проблеми в къщи. Следете за здравето
си, което може да ви създаде трудности. Благоприятен период за учение,
изследователска дейност и анализиране. Може да намерите подходяща работа, но
за предпочитане е да не се ангажирате с търговски сделкии нови финансови
операции..
Ключови дати са: 6, 15 и 24.

Персонален месец 5

“Вибрации” на динамизъм. Очакват Ви промени. Добър енергиен тонус, но
има тенденции към невъздържаност. Нервност и избухливост. Нуждаете се от почивка
и излизане сред природата. Месеца не е много подходящ за създаване на нови
проекти, за писателско творчество и планова дейност. Ще имате добри известия,
пътувания, интензивен социален и творчески живот, контакти с млади хора. Не
разчитайте на продължителни ангажименти. Избягвайте сигурните и временни
дейности. Могат да се дискутират сделки, да контактувате с журналисти, артисти,
предприемачи. Добър период за учение, обмяна на опит и публикации.
Внимавайте за измама (устна, писмена), както и за кражби и загуби.
Избягвайте покупко-продажби с недвижимо имущество и наемането на персонал.
Невниманието може да стане причина за злополуки.
Ключови дати през месеца: 5, 14, 23.

Персонален месец 6

“Вибрации” на равновесие. Отговорност. Домашно огнище и семейство.
Законност и порядък. Достатъчна енергия. Докажете, че може да бъдете внимателни,
да разбирате хората и да бъдете справедливи по отношение на околните.
Благоприятни промени в дома и в къщата изобщо. Нови сърдечни връзки или
необходимост от уреждането на проблеми с вече съществуваща връзка. Понякога се
налага да поемете по-големи задължения и по-тежко бреме. Сполучливо реализиране
в артистичен или естетичен план. Възможна сделка с къща, апартамент,
с търговски обект.
Избягвайте претоварването или дългите пътувания!
Ключови дати през месеца: 4, 13, 22 и евентуално 31.

Персонален месец 7

“Доста бавни вибрации”. Изпълнение на задачи. Бягство сред природата.
Енергията е доста променлива. Формата Ви е непостоянна. Забавяне на активността
или на текущите сделки. Анализиране, обмисляне, необходими уточнения.
Предвидете, ако е възможно, периоди на почивки или на възстановяване (подходящ
момент за пътувания, за пътуване със самолет или по море). Благоприятен период
за учение, за лечение, за терапия. Не се ангажирайте в нова работа с чисто
финансов или материален характер. Затова пък, има възможност от неочаквана
печалба.
Вашия душевен живот е доста спокоен; тенденция към изолиране от
околните. Добри изгледи за приятелство и за подновяване на стари познанства…
Понякога разочарование.
Ключови дати през месеца: 3, 12, 21 и 30.

Персонален месец 8

“Вибрацията” е силна, дори прекалено. Конкретни идеи. Силна енергия,
но променлива. Бързо възстановяване. Добър месец за предприемане на нови сделки
и работа, за реализиране, аргументиране и убеждаване. Сделки с тенденция към
повишение, благоприятни покупко-продажби. Приключване и уреждане на някакви
проблеми или спорове. Управлението на бизнеса ви трябва да е под строг контрол,
тъй като съществуват опасности от загуби или от разбалансиране.
Някои неблагоприятни аспекти от миналото може отново да се появят. Риск
от съдебен процес, от раздори, от противопоставяне, конкуренция, от операции
или от злополуки.
Ключови дати през месеца: 2, 11, 20 и 29.

Персонален месец 9

“Вибрация” към привършване на започнатото. Пътят Ви е открит към
новостите. Внезапно изблици на енергия. Повишена емоционалност. Месец подходящ
за създаване на обществени връзки; интензивни контакти с обществеността или с
чужбина. Малко време имате за себе си. Личните ви отношения са доста напрегнати;
понякога среща с някакво лице от съвсем нова среда. Не предприемайте нищо, което
е съвсем ново за сделките ви или в някоя конкретна област. Завършване на една
транзакция или пък на едно начинание, чака ред. Избягвайте конфликтите или
пререканията.Нов подход. Понякога поемане на задушаващи Ви задължения.
Ключови дати през месеца: 1, 10,, 19 и 28.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply