Парите – Персонална година 9

Най-доброто и най-лошото вървят заедно през тази година: може да
получите големи печалби, но вероятността от загуби е много голяма, дори е
възможен фалит в края на периода. Имате възможност за финансови операции в
чужбина или във връзка с чужбина.
Характерни аспекти: размисъл, съобразителност, хитрост. Печалба може да
се очаква най-вече във връзка с чужбина. Риск от загуби или големи разходи, дори
фалит. Приключване с някои начинания или на стари сделки.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply