Влияние на цикъла на рожденната дата – Персонална година 9

Цикъл 1: интересно личносно развитие и бързо реализиране в живота.
Вземане на нови позиции. Динамичност: следете, обаче внимателно споразуменията
и ангажиментите си.
Цикъл 2: продуктивни и интересни контакти с външни организации.
Проблеми, произтичащи от лични или семейни отношения възможно е дори
преосмисляне на подобна връзка. Проект за асоцииране или за сдружение.
Необходимо е голямо постоянство и преданост.
Цикъл 3: някои стари проблеми ще намерят своето решение. Подобряване
на условията на живот. Улеснение в комуникациите. Нови проекти, които обаче
изискват предварително внимателно да бъдат проучени.
Цикъл 4: многобройни притеснения произтичащи от отношенията ви с
другите. Трудности и закъснения. Нужно е да направите анализ. При отпочване на
нови начинания е необходима голяма съобразителност.
Цикъл 5: международни сделки и благоприятни пътувания. Притеснения,
произтичащи от юридически разпоредби или някои легални сделки. Крехък
емоционален живот (риск от неправилен избор). Нестабилност, избухливост.
Цикъл 6: нови отговорности. Обединение, връзки, женитба, приятелство,
свързани с чужбина или пък с отдалечено място в страната. Решения, отнасящи се
до семейството или къщата (нужна е голяма всеотдайност към близките, възможно
е възникване на някои проблеми).
Цикъл 7: спънка на някои лични проекти. Тенденция към депресивни
състояния. Душевна криза. Изолираност. Наблюдавайте здравето си.
Цикъл 8: завършване на нещо вече отпочнато. Сключване на сделки. Нови
проекти, но Ви съветваме да проявите много голяма предпазливост и предвидливост.
Притеснения.
Цикъл 9: изживяване на някои нерешени стари проблеми. Спорове,
конфликтни ситуации, разочарования и трудности в личния ви живот. Благоприятен
период за външни контакти и комуникации с чужбина.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply