Влияние на домовете – Персонална година 9

Дом 1: издигане на персоналния Ви статут в социално отношение. Възможно
е да постигнете голяма известност. Нови проекти: главно в областта на
комуникациите, образованието, писането, издателската дейност, облагодетелствани
от тази конюнктура. Понякога развитие по посока на чужбина.
Дом 2: финансови неприятности, загуби на пари. Лоши сделки. Наложителни
но проблематични разходи. Инвестирането в чужбина се оказва изгодно (а приори).
Възможно е положително развитие на стари сделки.
Дом 3: пътувания, командировки. Подписване на контракт, контракт с
външни среди или с чужбина. Личният живот е доста крехък, внимание.
Дом 4: възможни проблеми в емоционалния ви живот, в семейството или в
любовта. (опасност от прекъсване на сърдечна връзка). Опасности от загуби в
резултат покупко-продажби (може би на недвижими имоти) или пък на загуба на
лично имущество (евентуално).
Дом 5: почивка, развлечения. Пътуване. Любовна среща, по време на
пътуване или в чужбина, добри творчески възможности. Развитие към външни изяви:
общественост, клиентела, публичност. Евентуален край на една сантиментална
връзка.
Дом 6: Край на една мисия от професионален характер. Край на едно
сътрудничество или сдружение. Промени. Значителни разходи и задължение по
отношение на близките.
Дом 7: прекъсване на дейност, на контракт, на някаква приятелска връзка
или разпускане на сдружение. Нов контракт в някоя нова област. Нови ангажименти
във връзка с чужбина.
Дом 8: материални главоболия. Финансови неприятности (загуби или лоши
сделки). Трудности, произтичащи от администрацията, данъчните служби или банка.
Криза с околните. Нужно е да се обсъдят някои въпроси, отнасящи се до имотно
състояние и собственост (понякога разделяне). Да се следи здравното състояние.
Дом 9: Пътуване, контакти свързани с чужбина. Административни,
юридически, съдебни, банкови или данъчни проблеми. Понякога, духовно обвързване.
Дом 10: успехи сред обществото. Популярност. Артистична изява с добър
прием. Преподавателска дейност. Може да възникнат някои формалности или проблеми
от административно, законово или данъчно естество и които са свързани с личния
Ви статут.
Дом 11: преосмисляне на някои несигурни проекти. Край на някои
приятелски или сърдечни връзки. Благоприятно развитие на връзките с чужбина.
Помощ и поддържане от някаква личност от чужбина.
Дом 12: криза, депресия, душевно страдание. Съмнения и отчаяние.
Необходимо е повече проницателност при отношенията ви с другите. Избягвайте
всякакви важни решения. Възможни са контакти с някои обществени организации.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply