Работата – Персонална година 9

Добра година е да завършите една работа, една мисия или да замислите
някаква значима промяна. Ако сте започнали годината при вече негативни или
конфликти условия по всяка вероятност ви заплашва загуба на статут или на
положение. Ако силно желаете да промените тези два аспекта в живота си не
трябва да отблъсквате една промяна. Пътувания, свързани с вашата професия ще
имат интересни последствия.
Характерни аспекти: навън, чужбина. Проектите ви са напълно застрашени.
Добри успехи, ако дейността ви е свързана с държавни учреждения, или с клиенти.
Възможно реализиране отдавнашен проект. Вероятно прекратяване на дейността ви.
Промяна в работата. Промени от друго естество. Добри връзки с чужбина или с
външни организации (касае се за работата).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply